ภาพดีคอลของ HIQ เทียบกับของ บันได ( NC Decal )

ภาพดีคอลของ HIQ เทียบกับของ บันได
ถ้าได้เห็นของจริง จะเห็นชัดเจนว่า HIQ เหนือกว่าจริงๆ ขอบเล็กกว่า ชัดเจนกว่า และสีสันสวยงามกว่าจริงๆ